Medlemsbetingelser

 

Medlemskab

Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. For at kunne genkende dig, opbevarer vi et foto sammen med dine personlige oplysninger. Ændringer i persondata som f. eks. adresse, telefonnummer, bank og kontonummer (hvis PBS-medlemskab) skal snarest meddeles til DGI Huset Herning.

Medlemsarmbånd

Medlemsarmbåndet skal indlæses i scanneren for at få adgang til centret. Mister eller beskadiger et medlem sit medlemsarmbånd skal dette meldes straks til DGI Huset Herning og et nyt medlemsarmbånd skal laves mod betaling af nyt depositum på 100 kr.. Hvis du glemmer dit armbånd, vil du mod betaling af kr. 10,00 kunne træne alligevel. Misbrug af armbåndet – f. eks. hvis armbåndet overlades til andre - pålægges kr. 500,00 i kontrolafgift på PBS-medlemskaber – kontantmedlemskaber afkortes med 30 dage. Refusion af depositum for armbånd udbetales kun hvis armbåndet er uden skader og såfremt der foreligger dokumentation for betaling.

Klippekort

Klippekort kan anvendes som dagsbillet til hele DGI Huset Herning. Hvis klippekortet bortkommer eller misbruges er det brugeren der hæfter. Klippekortbrugere har ret til refusion af ikke brugte klip. I tilfælde af refusion beregnes brugte klip altid ud fra gældende dagspris og differencen mellem summen af brugte klip til dagspris, og den betalte pris udbetales.

Gældende regler ved brug af klippekort: 1 klip giver adgang til Vandkulturhuset, wellness, fitness samt deltagelse på hold pr. dag.

Medlemskaber

PBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der løber indtil de opsiges. Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men udløber automatisk efter den betalte periode. Det er ikke muligt, uanset årsag, at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte kontante medlemskaber – dog undtaget klippekort (se under klippekort). Ved manglende betaling af den løbende ydelse ved PBS-medlemskab udsendes et rykkerbrev, og der opkræves et rykkergebyr på kr. 100,00 for hver rykker der udsendes. Ved manglende betaling vil medlemskabet blive spærret.

Berosættelse

Medlemskabet kan 1 gang pr. kalenderår sættes i bero i en periode på min. 1 måned og maks. 6 måneder. Berosættelse kan ske med 3 arbejdsdages varsel. Berosættelse kan kun ske skriftligt og er først gældende når denne er bekræftet skriftligt af DGI Huset Herning. I forbindelse med bero, vil PBS betalingen automatisk blive stoppet. Hvis bero foretages efter den 20. i måneden kan PBS-opkrævning for den kommende måned ikke stoppes. Det evt. opkrævede beløb vil blive modregnet, når beroperioden udløber. Medlemskabet kan ikke sættes i bero i opsigelsesperioden. Kontante medlemskaber kan ikke stilles i bero.

Opsigelse af PBS-medlemskab

Opsigelsen skal varsles med løbende måned plus 1 måned. Opsigelse skal ske ved at udfylde en udmeldelsesblanket hos billetskranken i DGI Huset Herning. Opsigelsen er først gyldig når DGI Huset Herning har skriftligt bekræftet denne. Medlemskabet kan ikke opsiges, så længe medlemskabet er sat i bero. Er medlemskabet sat i bero, skal dette aktiveres, hvorefter der kan ske opsigelse med gældende varsel. For firma- og kampagnemedlemskaber gælder at der er en bindingsperiode på 6 måneder og der kan først opsiges til bindings-periodens udløb. Hvilket betyder løbende måned + 1 måned. Medlemskabet fortsætter indtil det bliver opsagt.

Priser

DGI Huset Herning forbeholder sig ret til at regulere prisen på medlemskaber. En evt. regulering vil i givet fald blive varslet med samme varsel som medlemmets opsigelse – dvs. løbende måned plus 1 måned. Information om evt. prisreguleringer vil blive varslet via e-mail og opslag i DGI Huset Herning. Ved firma aftaler varsles udelukkende til firmaets kontaktperson. Firmaaftaler uden ansvarlig kontaktperson, skal holde øje med hjemmesiden for information.

Gavekort til medlemskab kan ikke ombyttes til produkter eller kontanter.

Medlemmer under 18 år

PBS-medlemskab for personer under 18 år kan kun tegnes, hvis en forælder eller værge tegner medlemskabet for personen og betalingen forløber via forælder eller værge.

Afmelding af reservation

Afmelding af holdreservation skal ske senest 2 timer før holdstart, ellers pålægges et gebyr efter gældende listepris. Gebyret opkræves via PBS. Hvis der er tale om kontantmedlemskab, trækkes der 1 dag/1 klip fra medlemskabets gyldighedsperiode.

Nyhed/arrangement
  • 28 April: Stilledag
  • 5 Aug: SommerCamp 2019

Stilledag

| 28 April

læs mere

SommerCamp 2019

| 5 Aug

læs mere

Ansøgninger sendes til:

job@dgi-husetherning.dk

Persondatapolitik:

Se vores persondatapolitik her

Åbningstider 2019

Fitness
Mandag - Fredag
06:00 - 22:00
Lørdag - Søndag
08:00 - 20:00

Vandkulturhuset & Wellness
Mandag - Fredag
06:00 - 20:30
Lørdag - Søndag
09:00 - 18:00

 

Som medlem kan du træne i fitness 24:7!
Gælder dog ikke i perioden fra d. 21/12 - 31/12.
Tjek åbningstiderne i helligdagene, TRYK HER
Omklædningen vil være lukket i tidsrummet
23:00-05:00 på hverdage.
Lørdag og søndag er dameomklædning lukket
kl. 22.00 - 01.00 og herreomklædning er lukket
kl. 01.00 - 04.00.

       

Find Os

ADRESSE
DGI Huset Herning
Kousgaards Plads 3
7400 Herning
T / 9626 7400
Fitness og Vandkulturhuset
info@dgi-husetherning.dk
Hotel
hotel@dgi-husetherning.dk